www.Advocati.org

Народно събрание

Народното събрание е върховен орган на държавна власт и трябва да осъществява народния суверенитет. Изпълнява законодателни функции и ратифицира международните актове, по които България е страна. Разширено по състав Учредително или Велико народно събрание приема Конституцията и задава основните насоки за развитие на държавата. Освен законодателни функции, Народното събрание има важна роля във формиране състава на основните институции на държавната администрация и в упражняването на контрол спрямо тяхната дейност.