www.Advocati.org

Институции

Правозащитните институции осъществяват различните функции по обезпечаване на правото – разследване, обвинение, защита, охрана на правната сигурност. Нисшестоящите решения поначало могат да се преразгледат от висшестоящите инстанции – за постигането на справедливо правораздаване.

Изберете от изображенията за повече подробности...