www.Advocati.org

Прокуратура, Следствие, Дознание

Към съдилищата, които разгледат наказателни дела, действат служби на Прокуратурата. Те организират разследването и поддържат обвинението в съда по наказателни дела от общ характер. Прокурорите задължително наблюдават делата и следят за законността при засягане интересите на деца или на държавата и общините. Главният прокурор може да сезира Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен. Следствени служби и органи на дознанието функционират в системата на МВР и осъществяват досъдебното производство. Тяхна задача е да изяснят фактическата обстановка около разследваните престъпления и да съберат достатъчно доказателства за внасянето на Обвинителен акт в Съда.