www.Advocati.org

Европейски и Международни норми

Тъй като България е част от Европейския съюз и от Международната общност като цяло, нашето законодателство не може да противоречи на европейските ценности, нито на общоприетите международни стандарти. Всеки има право да потърси защита пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), ако в държава-членка се нарушават неговите права. Международната общност може да окаже натиск спрямо всяка власт, която нарушава основни човешки права.