www.Advocati.org

Министерски съвет

Министерският съвет ръководи изпълнителната власт и осъществява текущо управление на държавната администрация. Начело на Министерския съвет стои Министър-председател (премиер), следван от съответен брой министри. Министрите оглавяват министерства и осъществяват държавното управление в съответни ключови области. Така описаната централна изпълнителна власт формулира и осъществява държавната политика в изпълнение на законите. Актовете на Министерския съвет могат да бъдат оспорвани пред Върховния административен съд и подлежат на отмяна, ако са противозаконни.