www.Advocati.org

ОС и СГС

Окръжните съдилища (и Софийски градски съд за територията на гр. София) действат като Първа инстанция за по-тежките граждански и наказателни дела (съобразно размера на имуществената претенция или степента на обществена опасност от престъплението). ОС и СГС действат и като Втора инстанция за по-леките дела, които на Първа инстанция са гледани от Районните съдилища.