www.Advocati.org

Държавна администрация

Изпълнителната власт се състои от сложна и разклонена държавна администрация – в самите министерства, различни държавни агенции и ведомства – която има централни управления и териториални поделения в цялата страна. Всички те са специализирани в осъществяването на различни държавни функции. Държавната администрация е длъжна да действа в изпълнение на закона и в рамките на делегираната компетентност. Всяко действие на държавната администрация, за което се твърди, че е противозаконно, може да се оспори по административно-съдебен ред.