www.Advocati.org

Медиация

Медиаторите са юристи, специализирани в това да оказват съдействие на страните в един граждански спор за постигане на извънсъдебно споразумение помежду им. Целта е спорът да бъде решен конфиденциално, бързо и без разноските, които съпътстват едно съдебно производство. Медиацията е предпочитан способ за уреждането на спорове, когато между страните има желание да се спогодят и разбиране за допустимите взаимни претенции и обвинения.