www.Advocati.org

Местна власт

Местната власт представлява най-близкото до гражданите звено от изпълнителната власт в една държава. Това са общините и кметствата, които провеждат държавната политика по места в цялата страна. Към тях действат териториални поделения на държавната администрация и различни централизирани институции. Местната власт е длъжна да действа в изпълнение на закона и в рамките на нормативно делегираната компетентност. Всяко действие на органите на местната власт, за което се твърди, че е противозаконно, може да се оспори по административно-съдебен ред.