www.Advocati.org

Апелативни съдилища

Апелативните съдилища действат като Втора (Въззивна) инстанция за по-тежките граждански и наказателни дела, по които Окръжен съд (или Софийски градски съд) е отсъдил като Първа инстанция.