www.Advocati.org

Специализирани комисии

Множество специализирани органи (каквито са Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и други) осъществяват правозащитни функции само в областта на специален род правоотношения. Това позволява максимално доближаване до нуждите на засегнатите страни и осигурява ефикасна защита в съответната специализирана област.