www.Advocati.org

Адвокатура

Адвокатите са свободни и независими юристи, специализирани в оказването на правно съдействие и процесуално представителство на граждани и организации пред Съда, административни органи или други лица и организации. Адвокатите защитават каузата на своите доверители и подзащитни, като използват необходимите правни способи за представяне на техните искания и отстояване на правата и законните им интереси.