www.Advocati.org

Нотариат, Вписвания, Регистри

Нотариусите (и Съдиите по вписванията) извършват удостоверителни действия, които имат оповестителна и доказателствена сила. Подписът, положен пред нотариус, се ползва с доверие и има законна доказателствена сила. Нотариусите изповядват сделки, удостоверяват дата и самоличност, заверяват направени изявления. Заедно с това съществуват имотни, брачни, търговски и други регистри, в които се вписват важни обстоятелства и които могат да бъдат преглеждани от всяко заинтересувано лице. Често законът свързва възникването на едно право със самото вписване в тези регистри, което придава стабилност на обществените отношения.