www.Advocati.org

Омбудсман

Омбудсманът е застъпник за правата на гражданите пред държавната администрация, пред съдебната власт и пред политическите и медийни кръгове. Той има право да се осведомява за всеки конкретен случай на нарушени права, да настоява гражданите, организациите и институциите да осъществят своите законови функции и да огласява информацията, до която е достигнал в своята правозащитна работа. Националният омбудсман може да сезира Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен, ако същият нарушава конституционни права на гражданите.