www.Advocati.org

Изпълнение

Актовете на компетентния орган подлежат на изпълнение (вкл. принудително), след като се изчерпят възможностите за тяхното обжалване / протестиране и влязат в сила. В някои случаи е възможно да се пристъпи и към предварително изпълнение – например при вземания за издръжка или трудови възнаграждения, които имат подчертано социален характер; или при изпълнение решенията на държавната администрация, когато това е от особен обществен интерес. Ако в последствие изпълнителното основание бъде обезсилено, на отмяна подлежат и всички действия по изпълнението.