www.Advocati.org

Отговор на Иска / Жалбата / Тъжбата

Пасивно легитимираната страна (лично или чрез свой процесуален представител) има право да даде отговор по подадения Иск / Жалба / Тъжба / Обвинителен акт срещу нея, да вземе становище по твърденията, изложени от активно легитимираната страна, да ангажира свои доказателства и да заведе насрещен иск за свои признати от закона права. Тази правна възможност е израз на равенството на страните пред Правосъдието и позволява на пасивно легитимираната страна да подготви своята защита срещу отправените срещу нея искания или поне да намали в максимална степен разноските, ако исканията са основателни.