www.Advocati.org

Експертизи

Експертизи се извършват всякога, когато за установяването на определени факти и обстоятелства са необходими специализирани познания. В такива случаи се привличат вещи лица, специализирани в съответната област, на които се възлага да проучат въпроса и да дадат експертно заключение по него. Задачи на вещите лица могат да бъдат поставяни от всички страни в процедурата, за да бъдат изяснени правно значимите факти и обстоятелства, както и точният механизъм на тяхното експертно установяване. Това дава особена стабилност и обоснованост на експертните заключения. При съмнение може да бъде назначена и повторна експертиза.