www.Advocati.org

Искания по делото

Всяко дело съдържа направените от страните искания. Обикновено страните искат да бъдат удовлетворени техни права и законни интереси, които твърдят, че притежават. Всяка от страните трябва да докаже своите твърдения, за да получи исканата юридическа защита. Злоупотребата с това право подлежи на санкция – страните нямат право да предявяват необосновани или прекомерни претенции.