www.Advocati.org

Активно легитимирана страна

Активно легитимираната страна (ищец; жалбоподател; тъжител, обвинител, прокурор) стартира една правната процедура, като предявява своите искания срещу пасивно легитимираната страна. Активно легитимираната страна претендира, че е носител на определени права и има законно основание да претендира тези права от пасивно легитимираната страна. Задължение на активно легитимираната страна е да докаже своите твърдения пред компетентния орган и да обоснове своите претенции, за да бъдат същите уважени.