www.Advocati.org

Срокове

Всички процесуални действия в една правна процедура са обусловени от стриктно фиксирани срокове, които варират от няколко дни до различен брой години. Пропускането на срока в повечето случаи отнема правото на страната да извърши определено процесуално действие и погасява правата, които тя би могла да реализира. Установяването на срокове е в интерес както на процесуалната бързина и икономия, така и в интерес на обществената стабилност – изоставени за достатъчно дълго време правни възможности се погасяват.