www.Advocati.org

Пасивно легитимирана страна

Пасивно легитимираната страна (ответник; заподозрян, обвиняем, подсъдим) се привлича от компетентния орган поради предявени искания срещу нея (подаденен Иск / Жалба; внесен Обвинителен акт) от активно легитимираната страна. Задължение на пасивно легитимираната страна е да търпи обстоятелството, че срещу нея се претендира определена отговорност. Ако желае, пасивно легитимираната страна може да отговори на предявените претенции, да докаже тяхната неистинност/необоснованост или дори да заведе насрещен иск срещу активно легитимираната страна, привличайки я на свой ред към отговорност.