www.Advocati.org

Доказателства

Всеки, който твърди нещо в една правна процедура, следва да го докаже. Могат да бъдат представяни писмени документи, да се предявяват веществени доказателства, да се събират гласни показания от свидетели и да се изготвят експертизи от вещи лица. В някои особени случаи определени обстоятелства се считат за доказани по презумпция (установено в закона предположение), а в други случаи дадени доказателствени средства са недопустими. Фактите и обстоятелствата, които се признават от всички страни в процедурата или са официално обявени и всеизвестни, не трябва да бъдат доказвани. Компетентният орган не може да постанови Решението / Присъдата, без да се позове на събраните по делото доказателства.