www.Advocati.org

Подзаконови нормативни актове

Подзаконовите нормативни актове се издават от органите на Изпълнителната власт, за да може същата да прилага законодателството. Чрез различни правилници, наредби и инструкции държавната администрация конкретизира законовите правила за нуждите на текущото управление. Никой подзаконов нормативен акт не може да противоречи на нормативните актове с по-висок ранг. Ако това се случи, противоречащият акт може да бъде атакуван и отменен по административно-съдебен път.