www.Advocati.org

Основни човешки права

Осмислянето на закона като източник на правото започва от основните човешки права. Сред тях са правото на живот, правото на свобода, правото на човечно третиране. Никоя власт не може да оспорва тези права при каквито и да било обстоятелства, освен ако не признае себе си за чудовище. Законът съществува, за да гарантира човешките права и да обезпечи едно стабилно общество, което ще бъде способно да ги защитава.