www.Advocati.org

Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ

информационна сигурност

Нашето специализирано ръководство „Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ“ (In Need ENCRYPT) проследява разбирането ни за информационна сигурност в електронна среда, базирана изцяло на Свободни софтуерни технологии; и предлага последователни напътствия за практическото им прилагане в домашни условия.

Излагаме ясно и последователно нашите доводи за възприемането на Свободния софтуер като необходимо условие изобщо да започне разговор за сигурността; нещо, което според нас е изключено при несвободните (собственически) софтуерни решения. Даваме практически ориентирани напътствия (подходящи вкл. за начинаещите потребители) как да бъде инсталирана, настроена и ползвана една напълно Свободна GNU/Linux-libre операционна система. Спираме се и на рядко срещания в литературата, но основополагащ въпрос за софтуера от „ниско“ ниво (който управлява пряко хардуера); и за първи път в така обобщен и последователен вид предлагаме ясни напътствия за препрограмирането на BIOS-чипа с напълно Свободен софтуер от „ниско“ ниво и защитаването му срещу по-често срещани вектори за компрометиране. Специално внимание обръщаме на различните аспекти и нива на шифроване на системата (в т.ч. на стартиращата програма (Boot-loader), която при повечето подобни решения остава достъпна за манипулации). Спираме се подробно на проблемите по обезпечаване сигурността на паролите, защитаване свързването към internet и организиране физическата сигурност на използваните устройства. Едва след тази дължима подготовка (насочена към изграждането на надеждна работна среда) пристъпваме към въпроса за сигурно GPG-шифроване (което беше и първоначална цел на ръководството). Насърчаваме потребителя да се запознае внимателно със съдържанието и при необходимост да приложи стъпка по стъпка дадените напътствия за обезпечаване на информационната сигурност.

Работихме съвместно с колегите от Института за Свободни технологии LibTec, на които дължим изключителната елегантност и задълбоченост на предложените технически решения.

Специални благодарности на Richard M. Stallman и Denis 'GNUtoo' Carikli, без чиято неоценима подкрепа подобно специализирано ръководство не би постигнало своята всеобхватност, дълбочина и иновативност.

Предоставя се за свободно ползване съгласно Лиценза за Свободна документация GNU-FDLv1.3, като се задължавате да цитирате авторството и да запазите свободата, от която сте се възползвали – без да създавате заблуждаващо впечатление, че Ви подкрепяме.

Версии на ръководството

Официалната версия на ръководството е във вид на прост текст (може да се ползва, вкл. изображенията, от система без графична среда); в цифрово подписан .asc файл, чиято автентичност и интегритет може да се провери чрез нашия публичен GPG ключ със следния идентификатор:

9800FDC33F04EC071AD142CA8F17EED17B9E53A3

Ако не знаете как да работите с GPG ключове, ще намерите подробни напътствия в самото ръководство :)

Ако не можете да отворите текстовия .asc файл (напр. защото работите с Windows), изберете от десния бутон на мишката „Отвори с...“ и потърсете програма за работа с прост текст (като напр. Notepad).

За Ваше улеснение предлагаме и неофициална .pdf версия, която е подходяща за отпечатване на хартия; както и презентационни материали по темата.

Следва да отбележим, че не можем (не желаем) да осигурим способ за проверяване автентичността и интегритета на неофициалните версии – ползвайте на своя отговорност ;)

Ако се нуждаете от допълнителни разяснения и съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.