www.Advocati.org

GNU – Свободен софтуер за Свободно общество

Свободният софтуер е свободен, защото уважава Вашата независимост и неприкосновеност. При този вид софтуер можете без да искате разрешение и без да дължите плащане:

Гаранция за изброените свободи е правото на безусловен достъп до Изходния код и Техническата документация на софтуера; и забраната срещу всяко последващо ограничаване на свободата. Основна при Свободния софтуер е свободата на потребителя и неговото право да знае, да приспособява, да споделя. Оттук произтича и сигурността на Свободния софтуер – в него не може да бъдат вграждани „задни вратички“ (Back Doors), защото публичният достъп до изходния код и техническа документация ще направи подобно вграждане очевидно. Тази идея е развита най-добре в проекта за Свободен софтуер GNU.

Технически гарантираната неприкосновеност при Свободния софтуер е ключова причина да предпочитаме технологични решения от проекта GNU. В тази връзка – ако информационната сигурност е важна за Вас, препоръчваме да преминете към Свободен софтуер.

Следват Свободни софтуерни решения, които препоръчваме да въведете в своята практика.

Ако се нуждаете от съдействие за преминаването си към Свободен софтуер, не се колебайте да се свържете с нас.