www.Advocati.org

Банките си имат държава – ефекти върху гражданите и бизнес-средата (5 от 10)

Съвместно с екипа на www.Targ.bg продължаваме кампанията за проследяване на цялостния процес, довел до невъобразимо господство на банките в българския стопански живот и извличане на опасни проценти от живителните сокове на нацията в полза на техните невъзмутими печалби.

(29.10.2013) Екипът на www.Targ.bg съвместно с юристи от www.Advocati.org продължава кампания за проследяване и изобличаване на механизма, по който банковата система придоби днешния си вид и постави голяма част от българския народ в положение на безпрецедентна зависимост. В нашия пети материал, озаглавен „Банките си имат държава – ефекти върху гражданите и бизнес-средата“ привличаме кредитните експерти от www.AngrySheep.org и се вглеждаме в това какви финансови последици влече за обикновените кредитополучатели бетонираното посредством чл. 417, т. 2, хипотеза 3 от ГПК привилегировано положение на търговските банки, овластени от закона да насочват т.нар. „незабавно заповедно производство“ срещу всеки, дръзнал да възразява против произвола им.

Започнахме темата с разграбването на българската икономика във връзка с „прехода“ от края на миналия век чрез източване, обезценяване и приватизация, и чрез контролирано фалиране на банковата система. Проследихме бетонирането на новите банкови институции в позицията на чл. 417, т. 2 от ГПК, която им позволява законно да ограбват българския народ. Назовахме поименно „народните“ представители, лобирали безсрамно за узаконяването на този произвол и цитирахме от стенограмите част от техните лъжовни изказвания. Представихме Ви и изразените по различни поводи позиции от Българската национална телевизия (БНТ), Българската народна банка (БНБ), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси (КПУКИ) и Конституционния съд (КС). Дадохме възможност на институциите да се изкажат по темата в контекста на назряващите обществени процеси и чухме уклончиви или мълчаливи отговори, свидетелстващи за 180-градусов „катарзис“ по темата. Сега, в петия материал вземаме калкулатор и правим елементарни сметки: колко струва всичко това на един обикновен кредитополучател?

(изтеглете Петия материал от кампанията)