www.Advocati.org

Как мога да разпращам непоискани търговски съобщения?

Търговско е такова съобщение, което съдържа реклама или представя пряко или косвено стоки, услуги или репутацията на търговец, занаятчия или представител на регулирана професия. Търговското съобщение е непоискано, когато се разпраща без да е получено предварително съгласие от получателите.

Непоисканото търговско съобщение трябва да бъде обозначено недвусмислено като такова и да включва ясна идентификация на лицето, от името на което се разпраща. Ако съдържа промоционални предложения (например за ползване на отстъпки, получаване на подаръци и др.), търговското съобщение трябва да включва и условия за ползване на предложенията.

Забранено е да се разпращат непоискани търговски съобщения до личните адреси на потребители-физически лица – без предварителното им съгласие. Забранено е да се разпращат такива съобщения и до адресите на потребители-юридически лица, вписани в Електронния регистър при Комисията за защита на потребителите (КЗП) като такива, които не желаят да получават подобни съобщения.

Желателно е в самото непоискано търговско съобщение да има указание за начина, по който потребителят без излишни затруднения и разходи може да заяви, че не желае да получава повече търговски съобщения – например чрез избирането на препратка или чрез връщането на съобщение със съдържание „Отписвам се“ например.

Вижте и други отговори!