www.Advocati.org

Дойде ми призовка, какво да правя с нея?

Ако е дошла призовка за дело, което не сте образували Вие самите, първото и най-важно нещо за Вас е да не изпуснете сроковете. Отказът да подпишете, че сте намерени от служителя по призоваването, няма да Ви помогне, дори напротив! Най-добре приемете призовката и прикрепените към нея книжа, като отбележите внимателно днешната дата на екземпляра, който остава при служителя, преди да се подпишете. Отбележете тази дата и във Вашия екземпляр, защото от този момент за Вас може би текат определени процесуални срокове.

В призовката пише от кое правораздавателно учреждение е (адрес), коя колегия и съдебен състав, в какво качество Ви призовават и по кое дело (№). Ако към призовката е прикрепено Определение на Съда, в него ще намерите доклад за извършените до момента действия. В Определението трябва да има указания за по-нататъшните Ваши възможности и за последствията, ако не се възползвате от тези възможности в дадения срок. Към призовката може да има закачени и други книжа – например Искова молба и копие от доказателствата.

Ако Ви призовават като страна (Ищец или Ответник; Обвинител или Подсъдим), ви съветваме възможно най-скоро да отидете в деловодството на съдебното учреждение (носете си лична карта) и да поискате да Ви дадат да разгледате делото.

Ако не сте сигурни как работят съдебните учреждения и какво представляват делата, най-добре потърсете адвокат.

Вижте и други отговори!