www.Advocati.org

Колко ще ми струва да си наема адвокат?

Стойността на адвокатското съдействие е пряко свързана с естеството на вашия случай. По-сложните казуси изискват по-комплексни познания и повече време за работа, което прави себестойността на адвокатския труд по-висока. Същото важи и за специфични области от правото, където добрите специалисти са по-малко.

Често по-известни адвокати работят срещу по-големи хонорари, като използват своето име за „търговска марка“. Това само по себе си не е етично.

Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения определя минималните стойности на адвокатския труд при „най-простия казус“. Под тези стойности адвокатът няма право да работи. При наличие на правна и фактическа сложност в казуса е оправдано стойността на адвокатския труд да се повиши.

В адвокатското възнаграждение не се включват държавни такси, депозити за вещи лица, командировъчни и други съпътстващи разноски.

След приключване на делото, загубилата страна следва да възстанови на своя процесуален опонент всички направени разходи, включително и платеното адвокатско възнаграждение.

Вижте и други отговори!