www.Advocati.org

Могат ли да ме принудят да подпиша нещо?

Никой и при никакви обстоятелства не може да Ви принуждава да подпишете каквото и да било. Ако поради някаква причина припират да подпишете бързо, „защото няма време“, или да подпишете без да четете, „защото това е типова бланка“ и „винаги така се прави“, е много вероятно да се опитват да Ви подведат. При всички случаи Вие имате право да прочетете спокойно документа, да го обмислите и да се посъветвате с адвокат, преди да решите дали да подпишете. Четете какво е написано, защото подписът по принцип изразява разбиране и съгласие! Ако смятате, че нещо не отговаря на истината, можете да впишете на ръка върху самия документ своите възражения и допълнения, и да се подпишете до тях.

Избягвайте да подписвате празни листове или документи, в които част от данните не са попълнени – с уговорката, че приятел или колега по-късно ще попълни каквото е необходимо във Ваша полза.

Бъдете особено внимателни, когато Ви се предлага да подпишете голям брой листове! Често срещана измама е сред листовете за подписване да бъде подпъхнат и такъв, който на пръв поглед е като останалите, но не е свързан с тях и Вие всъщност не бихте искали да го подпишете. Също така, ако подписвате документ, който се състои от няколко листа, е добре да поставите подпис върху всеки един от листовете, а не само в края на документа – така се гарантира, че по-късно няма да бъде подменена някоя страница. Някои подписват текста и отгоре, и отдолу – за да се гарантира, че няма да бъдат добавени към първоначалния текст редове или изрази, които не са съществували по време на подписването.

Недейте да се подписвате далече от останалата част на документа! Понякога се правят измами, като се оформя документ с кратък текст в горната част на листа и Ви се предлага да подпишете долу, където е написано името Ви; след това горната част на листа с първоначалния текст се отстранява и върху празната част по средата се поставя друг текст, който не бихте подписали. Друга измама, макар и лесна за установяване, е да се постави индиго под горния лист и отдолу да бъде документът, който искат да Ви пробутат. Макар индиговият отпечатък да е ясно отличим от оригинално положения подпис, подобна измама също може да създаде известни неприятности.

Хубаво е да знаете и това, че отказът да подпишете в някои случаи не Ви ползва. Например, ако откажете да подпишете акт за нарушение, той може да бъде подписан от свидетели – което удостоверява, че сте отказали да го получите и същият се счита за връчен. Ако имате възражения, в такъв случай често е по-добре да ги впишете върху самия документ и да поставите своя подпис, а след това ще можете да се позовете на възраженията при евентуално оспорване.

И накрая – най-добре защитеният подпис е този, в който има възможно по-голям брой свързани една с друга букви. По този начин се проявява почерковият характер на автора и е много трудно да бъде направена успешна фалшификация. Ако нямате специално разработен подпис, една от добрите препоръки е като подпис просто да изписвате ръкописно Вашето име, като свързвате буквите – това ще изразява почерка Ви достатъчно ясно и ще бъде трудно да Ви имитират. Не забравяйте при смяна на Вашия подпис да декларирате това чрез подмяна на личните си документи и на спесимените, които вероятно имате в обслужващите банки и в други подобни институции.

Ако имате съмнение, че вашият подпис е „откраднат“ чрез измама или фалшификация, незабавно декларирайте това чрез нотариус и уведомете полицията.

Вижте и други отговори!