Как да ви бъдем полезни?

Правото е полезно на хората с концепцията за ред и справедливост, която поддържа. Всяко от правните направления (основните сме изброили вдясно) урежда обособена група обществени отношения и предоставя на хората специфични правни услуги. Ползата от адвокатската работа е в това да получите съдействие за реализиране на вашите права и да получите защита, ако правата ви бъдат нарушени.

Услуги: Въпроси и казуси; Отговори и становища, Насочване към специалист, Цялостно правно съдействие; www.Advocati.org

По-долу сме изброили някои актуални правни въпроси, чиито отговори може да ви бъдат полезни. Материалите имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не намирате отговор за вашия казус или имате нужда от по-специално съдействие, ще се радваме да ви услужим! Заповядайте!


§ Дойде ми призовка, какво да правя с нея?

§ Могат ли да ме накарат да подпиша нещо насила?

§ Какви функции има документът и как се използва?

§ Какво да правя, ако ме повикат „за справка“ в полицията?

§ Мога ли да мина и без адвокат пред съда?

§ Колко ще ми струва да си наема адвокат?

§ Как да подам жалба в Европейския съд по правата на човека?

§ От какво зависи спечелването на дело в Европейския съд в Страсбург?

§ Как да кандидатствам за еврофинансиране с европейски проект?

§ Кога е нужна регистрация като Администратор на лични данни?

§ Мога ли да не публикувам своите лични данни в Търговския регистър?

§ Как мога да разпращам непоискани търговски съобщения?

§ За „обществена“ или за „частна“ полза да определя моето ЮЛНЦ?

§ Каква фирма да регистрирам за развиване на дейността ми?

§ За какво да внимаваме като приемаме нови съдружници?

§ Как да сключа договор за управление и контрол?

§ Какво се случва с търговците, които не се пререгистрираха в срок?

§ Как да се ориентирам дали преговарям с когото трябва?

§ По какъв начин функционира записът на заповед?

§ Мога ли да се противопоставя на заповед за изпълнение?

§ Как да определя кодовете по НКПД за моите работници/служители?

§ Как да си събера неполученото трудово възнаграждение?

§ Какво трябва да направя, за да си отворя online-магазин?

§ При промяна на „Общите условия“ променя ли се и моят договор?

§ Как да докажа, че съм жертва на дискриминация?

§ Може ли да ме следят със специални разузнавателни средства?

§ Какво трябва да направя, за да бъде моята творба правно защитена?

§ Какво трябва да направим, за да учредим нова политическа партия?

§ Как се прехвърля собственост върху недвижим имот?

§ Как да се снабдя с дубликат на изгубен нотариален акт?

§ Как да извършим делба на съсобствения ни имот?

§ Как да устроим Етажната собственост в общата ни сграда?

§ Какво се променя когато сключим брачен договор?

§ По какъв начин аз, брат ми и майка ни наследяваме нашия баща?

§ Искам да задам своя въпрос лично и да получа отговор на e-mail.На вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§