Обществени ресурси

Отворени сме за ваши предложения да добавим връзка към други информационни ресурси и услуги. Молим да ни уведомите, ако някоя от предложените връзки не работи изправно или ако сметнете, че сочи към неактуално или незаконно съдържание!

§ http://www.egov.bg
Единен портал за достъп до електронни административни услуги (от МТИТС)

§ http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx
Актове, протоколи и стенограми от заседанията на Министерския съвет

§ http://www.daxy.com/cgi-bin/page.py?ind=news
Разузнаване на физически и юридически лица (от „Дакси България“ ЕООД)

§ https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,8,rep.Vatquery.home
Данъчни декларации, проверка на осигурителен и ДДС-статус, и др. (от НАП)

§ https://www.kolkodavam.bg/
Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и ежедневните разходи

§ http://balans.bg/калкулатори/
Калкулатори за лихви, възнаграждения, осигуровки (от „Крестън БулМар“ ООД)

§ https://www.infograf.bg/
Статистическа информация и инфографики (от „Инфограф“ ООД)


Публични регистри

§ http://www.publicregisters.info/
Публични регистри в България с описания и връзки (от ПДИ)

§ http://ar2.government.bg/ras/
Регистър на административните структури и актове в България

§ http://opendata.government.bg/
Портал за отворени данни на Република България (от МС)

§ http://www.crc.bg/section.php?id=182&lang=bg
Регистър на доставчиците на електронни удостоверителни услуги (от КРС)

§ http://www.icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f
Имотен регистър и кадастър на България – платен достъп (от АВ)

§ http://www.brra.bg/
Търговски регистър с актуално състояние и актове на търговците (от АВ)

§ http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=searchDeb
Информационна система за производствата по несъстоятелност (от МП)

§ http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
Регистър на обществените поръчки (от Агенцията за обществени поръчки)

§ http://sales.bcpea.org/bg/pages/procedure.html
Регистър на публичните продажби (от Камарата на частните съдебни изпълнители)

§ https://www2.mon.bg/AdminUReg/default.asp
Регистър на студентите и докторантите през текущия учебен семестър (от МОН)

§ http://comdos.bg/Начало/Проверени_лица
Лица с установена принадлежност към ДС и РС на БНА (от КРДОПБГДСРСБНА)

§ http://2020.eufunds.bg/
Управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)


Проверка за валидност

§ http://georgi.unixsol.org/programs/egn.php?a=check&egn=1247255819
Проверка за валидността и значението на конкретен ЕГН

§ http://validni.mvr.bg/nbds2/Web2.nsf/fVerification
Проверка по номера на български лични документи (от МВР)

§ http://prado.consilium.europa.eu/bg/homeindex.html
Проверка на европейски документи за самоличност и пътуване (PRADO)

§ http://www.kik-info.com/check/check_eik.php
Проверка на ЕИК/БУЛСТАТ (от „Счетоводна кантора К и К“ ЕООД)

§ http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html
Проверка на ДДС-номер от страна-членка на ЕС (от ЕК)

§ http://www.kik-info.com/check/check_iban.php
Проверка на IBAN (от „Счетоводна кантора К и К“ ЕООД)

§ http://apostil.mjs.bg/
Проверка на Apostille-заверка на акт от съд или нотариус (от МП)

§ http://www2.mon.bg/adminrd/mon/default.asp
Проверка на учебни дипломи и свидетелства (от МОН)

§ http://www.rta.government.bg/images/Image/check-inspection/index.html
Проверка на годишен технически преглед на автомобил (от ИААА)

§ https://uwt.registryagency.bg/Home/UWTCheck
Проверка на Удостоверение за тежести върху недвижим имот (от АВ)


Обществени проекти

§ http://www.aip-bg.org/howto/Наръчник/
Програма „Достъп до [обществена] информация“

§ http://prss-bg.org/
Програма за развитие на Съдебната система

§ http://www.sadebnopravo.bg/
Проект за независима Съдебна власт в България (от ССБ)

§ http://judicialreports.bg/
Съдебни репортажи и разследвания (от ФЦСРЖ)

§ http://ria.bg/
Центърът за оценка на въздействието на законодателството

§ http://riskmonitor.bg
РискМонитор срещу организираната престъпност и корупцията във властта

§ http://riskmanagementlab.com/
Изследователски център за управление на рискове и кризи (от НБУ)


Комуникация и достъпност

§ http://www.lawbg.com/
Българо-английски терминологичен юридически речник

§ http://www.eurodict.com/bulgarian_properties.html
Многоезичен терминологичен юридически речник

§ http://www.postal.e-docs.eu/
Определяне на пощенските кодове в България

§ http://2cyr.com/decode/?lang=bg
Web-инструмент за разчитане на неразбираеми текстове на кирилица

§ http://www.online-convert.com/
Web-инструмент за конвертиране на файлове в различни формати

§ http://doodle.com/bg/
Web-инструмент за анкетно съгласуване на срещи, решения и други

§ http://collabedit.com/
Web-инструмент за конферентно писане едновременно от няколко компютъра

§ http://web.archive.org/
Web-инструмент за преглед на internet съдържание от миналото


Връзки в internet:

§ Нормативна уредба

§ Лица и институции

§ Юридически ресурси

§ Обществени ресурси

§ Приятели :)