Как да изберем добър адвокат?

Адвокатската професия не предполага задължителна тясна специализация, каквато има например при лекарите. Въпреки това много от добрите адвокати се специализират в определен дял на правото или дори в конкретен тип въпроси. Адвокат „по всичко“ не е добра идея! Когато избирате адвокат, опитът със случаи като вашия е добър критерий.

Добрият адвокат първо изследва задълбочено вашия случай и след това дава конкретен отговор – както за възможностите и шансовете, така и за сроковете, разходите, рисковете. Ако вашият случай не е от неговата специалност, отказва да го поеме или ви препраща към колега-специалист. Ако правните възможности са изчерпани, заявява това недвусмислено. Добрият адвокат работи точно, организирано и със срокове; говори ясно, конкретно и директно; съставените от него документи са грамотно и прегледно написани.

Луксозно обзаведените кантори, скъпите костюми, медийната известност и големите хонорари не винаги са гаранция за качество! Определящ за избирането на адвокат е житейският и професионален опит, личният контакт и получените препоръки от колеги-юристи. Дали адвокатът е вписан като такъв и има право да упражнява адвокатска професия, можете да проверите по всяко време от електронните регистри в internet.


§ В какво е специализирал адвокатът?

§ Какъв е неговият практически опит?

§ Организираност, яснота, грамотност

§ Личен контакт и получени препоръки

§ Вписан ли е в адвокатския регистър?


Повече за адвокатите:

§ Каква е функцията на адвоката?

§ Как да изберем добър адвокат?

§ Как да улесним нашия адвокат?

§ Как работят адвокатите?

§ Изберете адвокат...