Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Процесуална легитимация
Процесуалната легитимация е признато от закона основание едно лице да участва в дадена правна процедура и да влияе по определен начин на нейното развитие. Активна процесуална легитимация е правото на едно лице да потърси защита от компетентния орган за определени свои права. Пасивна процесуална легитимация е задължението на друго лице да търпи обстоятелството, че срещу него е насочена определена претенция. Общото правило е, че претенции могат да се предявяват само от засегнатата страна и само срещу страна, която е отговорна на законно основание за това засягане.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§