Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Искания
Всяко дело съдържа направените от страните искания. Обикновено страните искат да бъдат удовлетворени техни законни права и интереси, които твърдят, че притежават. Всяка от страните трябва да обоснове своите искания, за да може да получи защита на претендираните свои интереси. Злоупотребата с това право подлежи на санкция – страните нямат право да предявяват необосновани или прекомерни претенции.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§