Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Процесуален другар
При определени обстоятелства защитата на едно право е свързано с трети лица, които не са пряко свързани със самия спор. Това налага привличането на третите лица като другари/помагачи в процедурата – независимо дали откъм активно легитимираната или откъм пасивно легитимираната страна. В зависимост от вида на другарството третите лица черпят права или понасят негативи наравно с титуляра, от когото или наравно с когото са привлечени в процедурата, или само съдействат за правилното разрешаване на спора, без това да се отразява на техните права.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§