Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Изпълнение
Актовете на компетентния орган подлежат на изпълнение, след като се изчерпят възможностите за тяхното обжалване и влязат в законна сила. В някои случаи е възможно да се пристъпи към предварително изпълнение – например при вземания за издръжка и трудови възнаграждения, които имат подчертано социален характер, или при изпълнение решенията на държавната администрация, когато това е от особен обществен интерес. Ако в последствие изпълнителното основание бъде обезсилено, на отмяна подлежат и всички действия по изпълнението.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§