Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Пасивно легитимирана страна
Пасивно легитимираната страна (ответник; заподозрян, обвиняем, подсъдим) бива привлечена от съда заради заведен срещу нея иск (подадена жалба; повдигнато обвинение). Нейно задължение е да търпи обстоятелството, че активно легитимираната страна претендира от нея определена отговорност. Ако желае, пасивно легитимираната страна може да даде отговор на предявените претенции, да докаже тяхната неистинност/необоснованост или дори да заведе насрещен иск срещу активно легитимираната страна, привличайки я на свой ред към отговорност.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§