Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Законност, Обоснованост
Законни са актовете, които на първо място са постановени при точно спазване на установената процедура. Това гарантира равна възможност на засегнатите страни да защитят правата си. На следващо място, законни са актовете, които признават точно такива права и налагат точно такива отговорности, каквито законът предвижда за съответния случай. Накрая, обосновани са актовете, които съответстват на събраните по делото доказателства и на разумно направените от тях изводи. Ако постановените в една правна процедура актове не са законни и/ли обосновани, подлежат на отмяна при обжалване пред по-горна инстанция.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§