Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Експертизи
Експертизи се извършват всякога, когато за установяването на определени факти и обстоятелства са необходими специализирани познания. В такива случаи се привличат вещи лица-специалисти в съответната област, на които се възлага да проучат въпроса и да дадат експертно заключение по него. Задачи на вещите лица могат да бъдат поставяни от всички страни в процедурата, за да бъдат изяснени правно значимите факти и обстоятелства, както и точният механизъм на тяхното експертно установяване. Това дава особена стабилност и обоснованост на експертните заключения, а при съмнение може да бъде назначена и повторна експертиза.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§