Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Доказателства
Всеки, който твърди нещо в една правна процедура, следва да го докаже. Могат да бъдат представяни писмени документи, да се предявяват веществени доказателства, да се събират гласни показания от свидетели. В някои особени случаи определени обстоятелства се считат за доказани по презумпция (установено в закона предположение), а в други случаи дадени доказателствени средства са недопустими. Фактите и обстоятелствата, които се признават от всички страни в процедурата или са официално обявени и всеизвестни, обикновено не трябва да бъдат доказвани. Компетентният орган не може да постанови своето решение (присъда), без да се позове на събраните по делото доказателства.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§