Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Отговор на иска (или жалбата)
Пасивно легитимираната страна има право да даде отговор по заведения срещу нея иск (или подадената жалба; тъжба), да вземе становище по изложените от активно легитимираната страна твърдения, да ангажира свои доказателства и да заведе насрещен иск за свои признати от закона права. Тази правна възможност е израз на равенството на страните пред правосъдието и позволява на пасивно легитимираната страна да подготви своята защита срещу предявените към нея претенции или поне да намали в максимална степен разноските, ако претенцията е основателна.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§