Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Срокове
Всички процесуални действия в една правна процедура са обусловени от стриктно фиксирани срокове, които варират от няколко часа или дни до различен брой години. Пропускането на срока в повечето случаи отнема правото на страната да извърши определено процесуално действие и погасява правата, които тя би могла да реализира в рамките на законния срок. Установяването на срокове е в интерес както на процесуалната бързина и икономия, така и в интерес на обществената стабилност – изоставени за достатъчно дълго време правни възможности се погасяват.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§