Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Специализирани комисии
В последно време на българска територия започнаха да действат някои специализирани правозащитни органи, каквито са Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителя и други. Особеното при тях е, че се занимават само със специален род правоотношения, което позволява максимално доближаване до нуждите на засегнатите страни и осигурява ефикасна защита в съответната специализирана област.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§