Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ ОС и СГС
Окръжните съдилища (и Софийски градски съд за територията на гр. София) действат като първа инстанция за по-тежките граждански и наказателни дела (съобразно размера на имуществената претенция или степента на обществена опасност от престъплението). ОС и СГС действат и като втора инстанция за по-леките дела, които на първа инстанция са гледани от Районните съдилища.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§