Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Административни съдилища
Административните съдилища действат като първа инстанция за дела срещу актове на държавната администрация и местната власт. Обособяването на делата с административен елемент в отделни съдилища е наложено от особеното обществено значение на функциите, свързани с държавната власт и произтичащите от това специфики на съдебното производство.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§