Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Апелативни съдилища
Апелативните съдилища действат като втора инстанция за по-тежките граждански и наказателни дела, по които Окръжен съд (или Софийски градски съд) е бил първоинстанционен.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§