Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ ВКС и ВАС
Върховният касационен съд е последна инстанция за граждански и наказателни дела, по които се решават граждански спорове или се преследват престъпления. Върховният административен съд е последна инстанция за административни дела срещу подзаконови нормативни актове и срещу актове/действия на държавната администрация. Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС приема тълкувателни решения по прилагане на законите, които са задължителни за останалите съдилища и способстват за синхронизиране на съдебната практика. Върховните съдии могат да сезират Конституционния съд с искане даден закон да бъде обявен за противоконституционен.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§