Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Конституционен съд
Конституционният съд се произнася за противоречия между българската Конституция и прилаганите на наша територия нормативни актове. Ако бъде установено противоречие, Конституционният съд спира прилагането на съответния нормативен акт и го обявява за противоконституционен. В извънредни случаи Конституционният съд се произнася и по въпроси, свързани с формиране на държавната власт, като основната му функция е да запази стабилността на обществото и правовия ред.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§